Tezhip sanatçısı Berrin Saydan Istanbul doğumludur.  Yüksek öğrenimini 1990’da mezun olduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip Bölümü’nde tamamladı.  Prof. Dr. Çiçek Derman’dan tezhip ve Prof. Dr. Muhittin Serin’den hat dersleri aldı.  Eserleri, Türkiye’nin en saygın müzayede evlerinden Artı Mezat’ın müzayedelerinde yer aldı.  Halen öğretim görevlisi ve hat sanatçısı Dr. Sadri Sayıoğulları ile müşterek çalışmalar yapmaktadır.

Katıldığı Sergiler
1994 Kültür Bakanlığı’nın 9. Devlet Türk Süsleme Sanatları isimli karma sergi
1995 Yıldız Sarayı M.Ü. Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip Bölümü 1994 Mezunları Sergisi
2000-2006 Artı Mezat müzayedeleri
2006

İstanbul Sanayi Odası Odakule Sanat Galerisi’nde Aşk Olsun isimli karma sergi